Kids en coaching

beelddenken

bijzondere gave

Beelddenkers hebben een bijzondere gave: een creatieve, driedimensionale manier van denken. Helaas kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal, rekenen, planning en organisatie.

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt onvoldoende, omdat er dan nog meer lesstof op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.

De leerstof is vaak niet het probleem (beelddenkers zijn vaak erg slimme kinderen), maar de manier van aanbieden en verwerken van de stof. Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, in kleine porties met accent op de verschillen. Op deze manier wordt het lesmateriaal begrepen en onthouden. Beelddenkers denken liever in beelden: ze willen overzicht, werken vanuit het geheel en zoeken de samenhang.

De training ‘Ik Leer Anders’ bestaat uit 4-6 sessies. Het is een ouder-kind training waarbij geleerd wordt informatie te vertalen naar het juiste informatiesysteem (visueel). Zo wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. In de eerste sessie kunt u meteen zien dat deze leermethode werkt. Veel puzzelstukjes vallen op hun plaats en uw kind voelt zich weer begrepen. Hierdoor worden veel problemen op school en met gedrag opgelost.

“Nee, ik hoef het niet te horen …Ik denk in beelden, weet je nog?”

inhoud training ‘ik leer anders’

  • 1. Doelstellingen vooraf bespreken
  • 2. Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen
  • 3. Rust en ruimte creëren in het hoofd
  • 4. Ordenen van informatie (beter onthouden)
  • 5. Spelling: Alfabet en woorden
  • 6. Rekenen: cijferveld, rekenen, tafels en breuken
  • 7. Klokkijken (ook digitaal)
  • 8. Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers. Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden.

"Steeds vaker word ik door scholen benaderd voor leerling arrangementen. Het gaat om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij ernstige dyslexie, dyscalculie, een algehele leerstoornis, een motivatieprobleem, een Autisme Spectrum Stoornis of een combinatie van problematieken. Samen met ouder(s), verzorger(s), school en leerling wordt de begeleiding afgestemd. Deze begeleiding vindt in principe onder schooltijd op school plaats."

Ellen de Haan
Kids en Coaching