Kids en coaching

Cito-begeleiding

Hoe bereid ik mijn kind voor op de 
Cito-toets?

Op scholen wordt er regelmatig getoetst om te kijken of de leerlingen de leerstof hebben begrepen. Veel scholen maken gebruik van de Cito-toetsen. Cito-toetsen horen bij het leerlingvolgsysteem van een school. De toetsen meten in hoeverre de leerlingen de leerstof van het laatste half jaar beheersen. Dat is anders dan de methodetoetsen. Deze meten of de behandelde stof van de laatste twee of drie weken begrepen is.

Stress
Er zijn veel kinderen die stress hebben als ze een (Cito-)toets moeten maken. Daardoor kunnen ze blokkeren en valt het resultaat van de toets lager uit dan verwacht.
Kids en Coaching helpt door inzicht te geven in wat stress is, waar stress vandaan komt en hoe je er beter mee om kunt gaan. Daarnaast wordt samen met uw kind bekeken op welke schoolvakken oefening nodig is. Wij begeleiden kinderen die moeite hebben met één of meerdere schoolvakken, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studievaardigheden.

Begeleiding op maat
Om uw kind de juiste zorg te kunnen bieden, werkt Kids en Coaching graag samen met ouder(s) en school. De begeleiding is op maat, om goed te kunnen aansluiten bij de behoeften van het kind.
Aan de hand van de informatie van alle betrokkenen, gegevens uit het Leerlingvolgsysteem en eventuele relevante onderzoeken, kunnen we met elkaar afstemmen hoe het traject eruit gaat zien.

Het uiteindelijke doel is dat uw kind met een gezonde dosis (zelf)vertrouwen op de voor hem of haar beste plek in het Voortgezet Onderwijs terechtkomt.

Onze Cito-begeleiding is nadrukkelijk geen Cito-training. In tegenstelling tot het trainen voor één specifieke toets leert Kids en Coaching kinderen de basisvaardigheden te versterken die nodig zijn om passend bij hun ontwikkeling te presteren.

Recensie:
Hoi Ellen, hier een berichtje van ons. Ik wilde laten weten dat Nina haar draai heeft gevonden op het Clusius. Ze gaat echt als de brandweer. Voor rekenen staat ze een 9,4 en voor wiskunde een 7. Zo trots op hoe ze het doet. Groetjes van ons. Moeder van Nina

Inhoud Cito-begeleiding:

 • Afstemmen doel en traject
 • Sessies van 60 minuten
 • Coaching
 • Instructie (op handelingsnivo van uw kind)
 • Inoefenen
 • Huiswerk nabespreken
 • Nieuw doel bepalen
 • Spelenderwijs inoefenen
 • Bespreken huiswerk

inhoud cito-begeleiding

 • 1. Afstemmen doel en traject
 • 2. Sessies van 45 minuten
 • 3. Coaching
 • 4. Instructie (op handelingsnivo van uw kind)
 • 5. Inoefenen
 • 6. Huiswerk bespreken
 • 7. Nieuw doel bepalen
 • 8. Spelenderwijs inoefenen
 • 8. Huiswerk bespreken

Onze Cito-begeleiding is nadrukkelijk geen Cito-training. In tegenstelling tot het trainen voor één specifieke toets leert Kids en Coaching kinderen de basisvaardigheden te versterken die nodig zijn om passend bij hun ontwikkeling te presteren.

Inhoud Cito-begeleiding:

 • Afstemmen doel en traject
 • Sessies van 60 minuten
 • Coaching
 • Instructie (op handelingsnivo van uw kind)
 • Inoefenen
 • Huiswerk bespreken
 • Nieuw doel bepalen
 • Spelenderwijs inoefenen
 • Bespreken huiswerk

Recensie:
Hoi Ellen, hier een berichtje van ons. Ik wilde laten weten dat Nina haar draai heeft gevonden op het Clusius. Ze gaat echt als de brandweer. Voor rekenen staat ze een 9,4 en voor wiskunde een 7. Zo trots op hoe ze het doet. Groetjes van ons. Moeder van Nina