Kids en coaching

Dyscalculie

Een leerstoornis op het gebied van rekenen

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.

Geen relatie met intelligentie
Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum. Daarnaast is bij rekenen ook nog het frontale hersengebied van belang, dat een rol speelt bij planning en probleemoplossing. Deze problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Kids en Coaching helpt kind en ouders bij dyscalculie door de begeleiding aan te sluiten bij de leerstijl en de talenten (sterke kanten) van het kind. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘Numicon’, een rekenmethode die ontwikkeld is door de universiteit van Oxford. De methode is evidence-based. Onderzoek wijst uit dat Numicon de prestaties van kinderen op alle rekenwiskundige onderdelen verhoogt.

Kinderen krijgen weer plezier in rekenen!
Deze methode is multi-sensorisch, wat inhoud dat alle zintuigen erbij gebruikt worden. De rekenmethode neemt kinderen spelenderwijs mee van het ‘ordenen’ naar het ‘leren rekenen’. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Zelfs de meest zwakke rekenaars krijgen weer zin in rekenen en roepen: ‘Oh, zit het zo’!!

 

Wist u dat…dyscalculie niet zo eenvoudig vast te stellen is, maar er wel al op jonge leeftijd risico-indicatoren waarneembaar zijn?

 • Moeite met het vergelijken van hoeveelheden
 • Het niet in één keer kunnen overzien van kleine hoeveelheden
 • Niet vlot kunnen opzeggen van de getalrij tot 10
 • Moeite met koppeling getal aan hoeveelheid
 • Niet snel kunnen benoemen van vormen en kleuren
 • Een zwakke ruimtelijke oriëntatie
 • Moeite met het (na)bouwen van constructies van blokken of lego
 • Een gebrekkig richtingsgevoel
 • Een zwak auditief geheugen
 • Moeite met rekentaal: begrippen die voor het latere rekenen belangrijk zijn
 • Geen interesse in puzzelen en in activiteiten met tellen

Wist u dat…dyscalculie niet zo eenvoudig vast te stellen is, maar er wel al op jonge leeftijd risico-indicatoren waarneembaar zijn?

 • Moeite met het vergelijken van hoeveelheden
 • Het niet in één keer kunnen overzien van kleine hoeveelheden
 • Niet vlot kunnen opzeggen van de getalrij tot 10
 • Moeite met synchroon tellen (tellen van voorwerpen door ze één voor één aan te wijzen)
 • Niet gemakkelijk ‘resultatief’ kunnen tellen (het aantal voorwerpen niet goed kunnen bepalen)
 • Niet snel kunnen benoemen van vormen en kleuren
 • Een zwakke ruimtelijke oriëntatie
 • Moeite met het (na)bouwen van constructies van blokken of lego
 • Een gebrekkig richtingsgevoel
 • Een zwak auditief geheugen
 • Moeite met rekentaal: begrippen die voor het latere rekenen belangrijk zijn
 • Geen interesse in puzzelen en in activiteiten met tellen

Heeft u een vraag?

9 + 6 =