Kids en coaching

emoties

Veilig opgroeien geeft zelfvertrouwen

Als een kind zich veilig voelt, het gevoel heeft dat hij er mag zijn en het vertrouwen heeft dat hij of zij het kan, dan groeit een kind gewoonlijk voorspoedig op.

Als het ontbreekt aan één van deze basisbehoeften, dan is iemand uit balans. Dit kan zich uiten in verschillende emoties. Bijv. frustratie, onzekerheid, verdriet, angst, teruggetrokken gedrag, te lage assertiviteit, niet genoeg zelfstandig zijn, boosheid of onmacht.

Wanneer emoties het dagelijks leven beheersen
Bij emotionele problemen heeft het kind
zélf last van zijn / haar probleemAls deze emoties het dagelijkse leven van het kind gaan beheersen, dan heeft dit negatieve gevolgen voor het zelfbeeld en welbevinden van het kind. (thuis, op school, op de sportclub enz.) Ook heeft het vaak impact op het leven van de naaste betrokkenen, zoals ouders / gezin.                                                                

Problemen op tijd aanpakken
Als een probleem bijtijds aangepakt wordt, wordt voorkomen dat het uitgroeit tot iets problematisch. Deskundige begeleiding van Kids en Coaching kan daarbij helpen, door het kind weer sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn of haar eigen kracht te zetten. Want als een kind positief naar zichzelf kan kijken, ziet de omgeving er een stuk mooier uit en voelt het alsof je de hele wereld aankan.    

Last van onzekerheid? Wil het leren niet lukken?
Is het huiswerk telkens weer een reden voor conflicten in huis?
Om optimaal resultaat te bereiken, adviseert Kids en Coaching samenwerking en afstemming tussen gezin, school en de praktijk.

Verschillende werkmethoden bij Kids en Coaching

N

Teken je gesprek

Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Een gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’.
Vanuit dit nieuwe perspectief kan de probleemdrager komen tot een inzicht en een oplossing.

N

Kwaliteitenspel

Ontdekken waar kwaliteiten en valkuilen liggen.

N

Kindaffirmaties

Positief denken en bevestigen.

N

Kinderverhalen

Helende fantasieverhalen en metaforen geven herkenning, verwerking, inzicht en spreken innerlijke kracht aan.

N

Creatieve werkvormen

Tekenen, schilderen, kleien en/of spel zijn prachtige middelen om het kind te helpen zich te uiten. Kinderen vinden
het fijn als ze praten en ondertussen iets kunnen doen. Bovendien geeft het inzicht, en kan het kind zich uiten en gebeurtenissen verwerken.

N

Kids' Skills en Mission Possible

Een oplossingsgerichte methodiek voor kinderen en jongeren. Het probleem van het kind of de jongere vertalen we naar een vaardigheid die het nog te leren heeft. In 15 stappen werken we toe naar het gestelde doel. Als het doel bereikt is, vieren we dit!

N

RET (Rationele Emotieve Therapie)

Inzicht krijgen in je eigen gedachten. Belemmerende gedachten ombuigen naar helpende gedachten.
N

Rollenspelen, poppenkastpoppen, therapeutische handpoppen

Het kind kan zich openen en vertellen wat er is. Het geeft ook inzicht en het kind kan oefenen in zijn / haar nieuwe gedrag.

N

Focussen met kinderen

Is bedoeld om het kind te helpen voelen wat er in het lichaam is en daar contact mee te maken. Focussen helpt in het
bewust worden van gevoelens en het uitdrukken van emoties die niet zijn vormgegeven. Het verbindt de geest met het lichaam en daardoor ontstaat er weer meer evenwicht.

N

Lichaamsoefeningen en visualisatie

Een krachtig middel om je in te leven in jouw doel en gedroomde situatie. Door middel van visualisaties haal je doel en verlangens dichterbij.

N

Kindermeditatie/ kinderyoga

Ontspanning, gronden en zelfvertrouwen bevorderen.

"Steeds vaker word ik door scholen benaderd voor leerling arrangementen. Het gaat dan om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze ernstige dyslexie hebben, dyscalculie, een algehele leerstoornis, een motivatieprobleem, een Autisme Spectrum Stoornis, of een combinatie van problematieken. Samen met ouder(s), verzorger(s), school en leerling wordt de begeleiding afgestemd. Deze begeleiding vindt in principe onder schooltijd op school plaats."

Ellen de Haan, Kids en Coaching

"Steeds vaker word ik door scholen benaderd voor leerling arrangementen. Het gaat dan om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze ernstige dyslexie hebben, dyscalculie, een algehele leerstoornis, een motivatieprobleem, een Autisme Spectrum Stoornis of een combinatie van problematieken. Samen met ouder(s), verzorger(s), school en leerling wordt de begeleiding afgestemd. Deze begeleiding vindt in principe onder schooltijd op school plaats."

Ellen de Haan, Kids en Coaching