Kids en coaching

gedrag

Van negatief gedrag naar positief zelfbeeld

Als een kind zich veilig voelt, het gevoel heeft dat hij er mag zijn en het vertrouwen heeft dat hij of zij het kan, dan groeit een kind gewoonlijk voorspoedig op.

Als het ontbreekt aan één van deze basisbehoeften, dan is iemand uit balans en dit kan zich uiten in negatief gedrag, zoals bijv. moeite hebben met samenwerken, regels, verminderde concentratie, druk gedrag, ruzie maken, conflicten uitlokken, overdreven of ongepaste assertiviteit, pesten of liegen. Bij gedragsproblemen heeft vooral de omgeving last van het gedrag.

Negatieve spiraal
Als deze gedragingen aanhouden, dan kan het kind in een neg
atieve spiraal terechtkomen, wat negatieve gevolgen heeft voor het zelfbeeld en welbevinden van het kind. Ook heeft het vaak impact op het leven van de naaste betrokkenen, zoals ouders/ gezin.                                                                

Neem gedragsveranderingen serieus
Gedrags-problemen
en sociaal-emotionele problemen kunnen leiden tot aandachtsproblemen, motivatieproblemen en leerproblemen (niet zijnde leerstoornissen, zoals dyslexie e.d.!).
Merk je veranderingen in het gedrag van je kind, neem dit serieus en ga met hem of haar in gesprek. Misschien heeft je kind ergens last van en heeft het een luisterend oor of hulp nodig om er uit te komen. 
Als een probleem bijtijds aangepakt wordt, wordt voorkomen dat het uitgroeit tot iets problematisch. Deskundige begeleiding van Kids en Coaching kan daarbij helpen.

Werken aan een positief zelfbeeld
Kids en Coaching
bekijkt samen met het kind waar en wanneer het probleem zich voordoet. We stemmen af welke vaardigheid dat het kind nog te leren heeft en wil leren. Het kind leert alternatieven voor in moeilijke situaties. Oordeelloos, oplossingsgericht, positief en in kleine stapjes wordt er gewerkt naar een concreet en haalbaar doel. We gaan uit van de kwaliteiten die het kind in zich heeft. Door deze te benoemen en in te zetten werken we aan het zelfbeeld van het kind.

Spelenderwijs en oplossingsgericht door middel van coaching-gesprekken, oefeningen, rollenspelen (MODELING), RET (Rationele Emotionele Therapie), en de methode Kids’ Skills gaan we voor succes! Inzicht krijgen en succeservaringen helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Een positief zelfbeeld  is nodig om het kind sterker te maken en in zijn of haar eigen kracht te zetten.

Kids en Coaching helpt uw kind graag op weg! Om optimaal resultaat te bereiken, adviseert Kids en Coaching samenwerking en afstemming tussen gezin, school en de praktijk.

Ik ben 16 jaar en ik heb autisme. Ik kwam naar Ellen toe, omdat ik moeite had met hoe ik toetsen moest leren. En om negatieve gedachtes om te zetten in positieve gedachtes. Ik kan nu beter leren voor mijn toetsen. Dat is een voordeel voor mijn cijfers. Ik kan nu ook veel meer dingen loslaten, waardoor het nu rustiger is in mijn hoofd. Ik zou het anderen zeker aanraden om naar Ellen te gaan. Ik heb in het jaar dat ik bij Ellen was veel geleerd en ontwikkeld.

Boukje

Hoe werkt gedrag

Onze Gedachten bepalen onze Gevoelens en onze Gevoelens bepalen ons Gedrag. Als dat waar is, dan is ook een andere stelling waar. Namelijk dat het niet de Gebeurtenissen in ons leven zijn die bepalen wat we voelen, maar onze gedachten bij die gebeurtenissen. Als we in of over een bepaalde gebeurtenis (G1) bepaalde gedachten (G2) hebben, dan leiden die gedachten tot bepaalde gevoelens (G3) en tot bepaald gedrag (G4).


Voorbeeld negatief gedrag:

(G1) Gebeurtenis: toets
(G2) Gedachte
: ik kan het niet, ik ben te dom, waarom zou ik leren, ik haal het toch niet
(G3) Gevoel
: angst
(G4) 
Gedrag: niet leren voor de toets
(G5) 
Gevolg: onvoldoende resultaat


Voorbeeld positief gedrag:

(G1) Gebeurtenis: toets
(G2) Gedachte
: ik doe mijn best, ik mag een fout maken, ik kan om uitleg vragen
(G3) Gevoel
: vertrouwen
(G4) 
Gedrag: leren voor de toets
(G5) 
Gevolg: passend resultaat

Hoe werkt gedrag?

Onze Gedachten bepalen onze Gevoelens en onze Gevoelens bepalen ons Gedrag. Als dat waar is, dan is ook een andere stelling waar. Namelijk dat het niet de Gebeurtenissen in ons leven zijn die bepalen wat we voelen en wat we doen, maar onze gedachten bij die gebeurtenissen. Als we in of over een bepaalde gebeurtenis (G1) bepaalde gedachten (G2) hebben, dan leiden die gedachten tot bepaalde gevoelens (G3) en tot bepaald gedrag (G4).

Voorbeeld negatief gedrag:

(G1) Gebeurtenis: toets
(G2) Gedachte
: ik kan het niet, ik ben te dom, waarom zou ik leren, ik haal het toch niet
(G3) Gevoel
: angst
(G4) 
Gedrag: niet leren voor de toets
(G5) 
Gevolg: onvoldoende resultaat

Voorbeeld positief gedrag:

(G1) Gebeurtenis: toets
(G2) Gedachte
: ik doe mijn best, ik mag een fout maken, ik kan om uitleg vragen
(G3) Gevoel
: vertrouwen
(G4) 
Gedrag: leren voor de toets
(G5) 
Gevolg: passend resultaat