Kids en coaching

ik leer leren

Leren is complex

Is het huiswerk telkens weer een reden voor conflicten in huis en/of stress? Vind je kind huiswerk saai, kost het te veel vrije tijd en kunnen de cijfers beter? In de training ‘Ik leer leren’, ervaart uw kind dat leren leuker, efficiënter en beter kan.

Kinderen moeten veel leren op school en de eisen worden steeds strenger. De ‘Ik leer leren’ training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8 die op de ene of andere wijze moeite hebben met leren. De training is ook geschikt voor pubers en jongeren op de middelbare school die leren een uitdaging vinden en tegen problemen aanlopen.

Brugklas
Als
brugklastraining is de ‘Ik leer leren’ training een aanrader. In het Voortgezet Onderwijs verandert er veel voor uw kind. Kinderen leren omgaan met nieuwe vakken, leren plannen en organiseren, leren hoe huiswerk te maken, leren omgaan met tijd en inschatting van inspanningen en krijgen inzicht in hun eigen meest effectieve manier van leren op het gebied van lesstof, talen en symboliek.

Basisschool
Voor kinderen die nog op de basisschool zitten, is de training een mooie voorbereiding om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en voor de toekomst. Voor hoogbegaafde kinderen en kinderen die in plusklassen zitten, kan de training een toegevoegde waarde hebben en een extra uitdaging zijn.

Voortgezet onderwijs
Voor pubers en jongeren die al gevorderd zijn in het voortgezet onderwijs, maar die vastlopen kan de ‘Ik leer leren’ training een goede keus zijn om het leerproces weer op de rails te krijgen.

Om te kunnen leren en presteren heeft een kind  de volgende vaardigheden nodig:

 • Op doeltreffende manieren het (werk)geheugen gebruiken
 • Handige leerstrategieën gebruiken
 • Zich langere tijd kunnen concentreren
 • Plannen en organiseren van huiswerk
 • Gemotiveerd zijn om te leren
 • Aandacht volhouden bij taken
 • Presteren op een constant niveau
 • Hoofd en bijzaken onderscheiden
 • Kunnen beginnen met het uitvoeren van een taak of opdracht
 • Lesstof begrijpen en reproduceren
 • Evalueren op de lesstof
 • Realistische verwachtingen hebben van de eigen prestaties
 • Teleurstellingen verwerken als het minder goed gaat dan verwacht
 • Benodigde tijd kunnen inschatten voor huiswerk en proefwerken
 • Prioriteiten stellen
 • Flexibel kunnen zijn in de aanpak van de schooltaken en huiswerk

Al deze onderwerpen komen aan bod in de training ‘Ik leer leren’ en geeft kinderen inzicht in hun leerstrategie, hun sterke kanten en handvatten voor makkelijker en effectiever leren.

Recensie:
Dank voor al je inspanningen. Sem heeft hierdoor echt grote stappen gemaakt en kan met vertrouwen naar het Newton in Hoorn. Vader van Sem

Om te kunnen leren en presteren heeft een kind de volgende vaardigheden nodig:

 • Op doeltreffende manieren het (werk)geheugen gebruiken
 • Handige leerstrategieën gebruiken
 • Zich langere tijd kunnen concentreren
 • Plannen en organiseren van huiswerk
 • Gemotiveerd zijn om te leren
 • Aandacht volhouden bij taken
 • Presteren op een constant niveau
 • Hoofd en bijzaken onderscheiden
 • Kunnen beginnen met het uitvoeren van een taak of opdracht
 • Lesstof begrijpen en reproduceren
 • Evalueren op de lesstof
 • Realistische verwachtingen hebben van de eigen prestaties
 • Teleurstellingen verwerken als het minder goed gaat dan verwacht
 • Benodigde tijd kunnen inschatten voor huiswerk en proefwerken
 • Prioriteiten stellen
 • Flexibel kunnen zijn in de aanpak van de schooltaken en huiswerk

Al deze onderwerpen komen aan bod in de training ‘Ik wil leren’ en geeft kinderen inzicht in hun leerstrategie, hun sterke kanten en handvatten voor makkelijker en effectiever leren.